Regulamin

Regulamin Salonu Urody Jolanta Skąpska

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów oraz pracowników Salonu, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w Salonie Urody Jolanta Skąpska przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Korzystanie z usług gabinetu kosmetycznego Salon Urody Jolanta Skąpska jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

W trosce o wysoką jakość usług gabinetu Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do ustalonego zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o liczbę minut spóźnienia.

Parking:

Jeśli wizyta w Salonie Urody zaplanowana jest na co najmniej 2 godziny, Salon zwraca Klientom poniesione w tym czasie koszty parkingu.

Zadatki:

Przy zapisie na przedłużanie rzęs Salon Urody przyjmuje zadatek w kwocie 100 zł, który jest rozliczany po wykonaniu usługi. Zadatek przepada, jeśli wizyta nie zostanie odwołana na przynajmniej 2 dni przed terminem.

W przypadku połączenia dwóch lub więcej usług, które trwają łącznie powyżej 3 h Salon Urody przyjmuje zadatek w kwocie 100 zł, który jest rozliczany po wykonaniu usług. Zadatek przepada, jeśli wizyta nie zostanie odwołana na przynajmniej 2 dni przed terminem.

W przypadku rezerwacji terminu na makijaż permanentny Salon Urody przyjmuje zadatek w kwocie 100 zł, który jest rozliczany po wykonaniu usługi. Zadatek przepada jeśli wizyta nie zostanie odwołana na przynajmniej 2 dni przed terminem.

Zabieg Arosha:

Najlepsze rezultaty zabiegu Arosha będą widoczne po wykonaniu serii 10 zabiegów (1-2 x w tygodniu), w połączeniu z dietą i aktywnością fizyczną.

Dla zapewnienia optymalnych rezultatów zabiegu przedłużania rzęs należy stosować się do następujących zaleceń:

Przez 24h po zabiegu nie można dotykać rzęs (aż do wyschnięcia kleju).

Przez dwa dni po zabiegu należy unikać zbyt gorącego prysznica oraz wizyt w saunie. Rzęsy nie powinny być narażone na wilgoć.

Do 24h po zabiegu należy unikać stosowania w okolicy oczu produktów kosmetycznych na bazie tłuszczu.

Należy używać płynu do demakijażu niezawierającego w swym składzie tłuszczów i olejków.

Należy unikać stosowania mascary, w szczególności wodoodpornej.

Nie należy używać zalotki.

Ze względów bezpieczeństwa usuwanie przedłużonych rzęs odbywa się tylko w certyfikowanym gabinecie. Trwałość efektu zależy przede wszystkim od sposobu pielęgnacji po zabiegu. Niezbędne jest uzupełnienie rzęs po upływie 2-3 tygodni.

Voucher wykupiony w Salonie Urody Jolanta Skąpska jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.

Reklamacje:

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

Klienci korzystający z usługi manicure/pedicure powinni zgłaszać reklamacje nie później niż w terminie 5 dni od daty wykonania usługi. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.

Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji Salonu osobiście lub telefonicznie. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

Zwroty:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

a)  pisemnie na adres: Salon Urody Jolanta Skąpska, ul. Słowackiego 15A, 26-610 Radom;

b)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@salonurody.com.pl

c)  osobiście w Salonie Urody Jolanta Skąpska.

UWAGA: kosmetyki muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym ( zapakowane, nieotwarte)

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Salon Urody Jolanta Skąpska, ul. Słowackiego 15A, 26-610 Radom

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a)  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Płatności:

1.Tpay:

-karta VISA MasterCard
-Alior Bank
-Bank Pekao
-PKO Bank Polski
-Inteligo
-blik
-mBank
-ING Bank Śląski
-Milenium Bank
-Santander
-Citi handlowy
-Credit Agricole
-Get in Bank
-T-mobile Bank
-Bank Pocztowy
-Idea Bank
-Banki Spółdzielcze
-BGŻ BNP Paribas
-NEO Bank
-Plus Bank
-G Pay
-Master Pass
-tpay raty
-SEPA Euro Payments
-Przekaz Pocztowy

 

Formularze PDF:

Regulamin przyjmowania Klientów po pandemii.

ZGODA LASER ALMA

KARTA KONSULTACYJNA

KARTA KWALIFIKACYJNA DO ACID PEEL

ZGODA – LASER EMARGE

OŚWIADCZENIE – MASAŻ JAPOŃSKI

OSWIADCZENIE – MAKIJAŻ PERNAMENTNY

RODO ZGODY DLA KLIENTA GABINETU

ZGODA NA ZABIEG MEZOTERAPII